۰

شرکت زرین بنای عرش اریکه

شرکت زرین بنای عرش اریکه با هدف تولید قطعات بتنی پیش تنیده از جمله تیرچه پیش تنیده و دال بتنی پیش تنیده و راه اندازی خطوط تولید محصولات پیش تنیده شروع به فعالیت کرده و هم اکنون افتخار دارد با به روز کردن خطوط تولید وماشین آلات علاوه بر ارسال تیرچه پیش تنیده و دال بتنی پیش تنیده یا همان دال مجوف بتنی (ترافیکی یا غیر ترافیکی) به تمام سرزمین پهناور ایران توفیق صادرات به کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان را نیز داشته باشیم .

شرکت زرین بنای عرش اریکه

شرکت زرین بنای عرش اریکه با هدف تولید قطعات بتنی پیش تنیده از جمله تیرچه پیش تنیده و دال بتنی پیش تنیده و راه اندازی خطوط تولید محصولات پیش تنیده شروع به فعالیت کرده و هم اکنون افتخار دارد با به روز کردن خطوط تولید وماشین آلات علاوه بر ارسال تیرچه پیش تنیده و دال بتنی پیش تنیده یا همان دال مجوف بتنی (ترافیکی یا غیر ترافیکی) به تمام سرزمین پهناور ایران توفیق صادرات به کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان را نیز داشته باشیم .

۵۵

نیروی متخصص

۳۶

تعداد مشتریان راضی

۵۳

تعداد پروژه موفق

ما به باورهایمان پایبندیم

هدف شرکت زرین بنای عرش اریکه ارائه خدماتی متمایز به جامعه مهندسی کشور می باشد تا بتواند سهمی کوچک در ارتقا دانش مهندسی داشته باشد. امید است که شرکت زرین بنای عرش اریکه بتواند رضایت شما عزیزان را برآورده سازد.

ما به باورهایمان پایبندیم

هدف شرکت زرین بنای عرش اریکه ارائه خدماتی متمایز به جامعه مهندسی کشور می باشد تا بتواند سهمی کوچک در ارتقا دانش مهندسی داشته باشد. امید است که شرکت زرین بنای عرش اریکه بتواند رضایت شما عزیزان را برآورده سازد.

احترام

احترام یکی از بخش های مهم در فرهنگ سازمانی شرکت ماست. ما به تمام همکاران و مشتریان احترام می‌گذاریم.

احترام

احترام یکی از بخش های مهم در فرهنگ سازمانی شرکت ماست. ما به تمام همکاران و مشتریان احترام می‌گذاریم.

مشتری مداری

بهترین لحظه‌های زندگی کاری ما، زمانی است که صدای مشتریان را می‌شنویم و با آنها صحبت میکنیم.

مشتری مداری

بهترین لحظه‌های زندگی کاری ما، زمانی است که صدای مشتریان را می‌شنویم و با آنها صحبت میکنیم.

تعهد و مسئولیت

ما نسبت به مشتریان خود بی‌تفاوت نیستیم شفافیت را در ارتباطات و فعالیت‌های خود اجرا می‌کنیم .

تعهد و مسئولیت 

ما نسبت به مشتریان خود بی‌تفاوت نیستیم شفافیت را در ارتباطات و فعالیت‌های خود اجرا می‌کنیم .

یک متن کوتاه درمورد شخص یا اشخاص و زمینه کاری که در حال انجام هستند

مدیر فروش

یک متن کوتاه درمورد شخص یا اشخاص و زمینه کاری که در حال انجام هستند

مدیر تولید

یک متن کوتاه درمورد شخص یا اشخاص و زمینه کاری که در حال انجام هستند

مدیر کیفیت

یک متن کوتاه درمورد شخص یا اشخاص و زمینه کاری که در حال انجام هستند

کارشناس گرافیک

یک متن کوتاه درمورد شخص یا اشخاص و زمینه کاری که در حال انجام هستند