۰

دیوار پیش ساخته بتنی

شرکت زرین بنای عرش اریکه

این محصول که در دو نوع یکرو نما و دو رو نما تولید می گردد قابلیت احداث دیوار با ارتفاع های مختلف را دارا می باشد . سرعت نصب این دیوار ها حدود یکصد متر طول( سیصد و بیست و پنج متر مربع ) با یک دستگاه جرثقیل و دو نفر اکیپ نصاب می باشد. شرکت زرین بنای عرش اریکه غرب قابلیت تولید پانل هایی به طول ۴ متر و ارتفاع ۲.۴۰ متر می باشد که با توجه به سختی های تولید و نصب این نوع پنل ها ، این شرکت از معدود تولید کنندگان این محصول می باشد. شرکت زرین بنای عرش اریکه غرب جهت رساندن زمان تحویل دیوار های پیش ساخته به صفر ، دپویی بیش از ۲۰هزار متر مربع از انواع این محصول دارد.
انواع دیوار های عایق با ارتفاع بیش از هفت متر به صورت عمودی و با طول شش متر به صورت افقی جهت نصب بر روی سالن های فلزی (سوله) در این شرکت طراحی و ساخته می شود.